Antonio će u Turjacima kod Sinja održati KONCERT u vrlo neobično vrijeme za održavanje koncerta. Naime, koncert će biti nakon jutarnje svete Mise koja je u 09 sati. Ovaj koncert jsi je zaželio Antoniev i Agnezin veliki prijatelj, fra Lukica Vojković – Turjački župnik koji nakon ovog koncerta ide na službu u novu župu u Drniš. Isto tako, Antonio će sa Agnezom pjevati na večernjoj svetoj Misi u crkvi svetišta Gospoe Sinjske u Sinju u 19 sati. Veselimo se zajedno.

Antonio će u suradnji sa don Jerolimom Lenkićem (Pakoštanskim župnikom) održati KONCERT na glavnom trgu u Pakoštanima (ispred crkve) u ponedjeljak 06.06.2022. s početkom u 21 sat.

Bit će to promocija čak dva albuma: Antonievog “Ovo nije vrijeme predaje” te albuma don Jerolima Lenkića “Dalmacijo, srce Meditereana” koji je skladao i producirao Antonio, a tekstove su pisali Agneza i Antonio te Branko Medak