Nedjelja, 04.06.2023. KONCERT u Ptujskoj Gori! Bazilika Matere božje Zavetnice s plaščem u 17 sati

Antonio Tkalec i Janez Ferlež održat će koncert sa svojim pratećim vokalisticama Agnezom i Marjetkom u bazilici Matere Božje Zavetnice s plaščem (Slovenija) u nedjelju, 04.06.2023. u 17 sati (nakon svete Mise koja je u 16 sati)! Na koncertu možete kupiti Anotnieve i janezove CD-e. Ulaz je slobodan. Unaprijed Vam se zahvaljujemo za dobrovoljni prilog prema Vašim mogućnostima (bez obaveze).