Utorak, 14.03.2023. Dobrotvorni koncert u Žalecu (Slovenija) u 19 sati

Antonio nastupa kao jedan od izvođača na tradicionalnom dobrotvornom koncertu u Žalecu 8Sloevnija) u utorak, 14.03.2023. s početkom u 19 sati.