Utorak, 13.06.2023. KLANJANJE – Velika Štanga (Slovenija) u 19 sati

Antonio Tkalec i Janez Ferlež imat će klanjanje s pratećim vokalom Agnezom u župnoj crkvi u Velikoj Štangi u utorak, 13.06.2023. u 19 sati, povodom blagdana sv. Antuna Padovanskog.