Petak, 26.05.2023. KONCERT V RAJSKEM VRTU (Prežganje, Sloevnija) u 19 sati

Koncert v Rajskem vrtu je projekt Janeza Ferleža, župnika u Prežganju (Slovenija), koji će se održati na otvorenom (uz Rajski vrt), a među ostalima, nastupit će i Antonio! Agneza je zadužena na koncertu za rasvjetu a Antonio (uz nastup) za razglas.