Koncert u Turjacima kod Sinja i pjevanje na Misi u Sinju, nedjelja 10.07.2022.

Antonio će u Turjacima kod Sinja održati KONCERT u vrlo neobično vrijeme za održavanje koncerta. Naime, koncert će biti nakon jutarnje svete Mise koja je u 09 sati. Ovaj koncert jsi je zaželio Antoniev i Agnezin veliki prijatelj, fra Lukica Vojković – Turjački župnik koji nakon ovog koncerta ide na službu u novu župu u Drniš. Isto tako, Antonio će sa Agnezom pjevati na večernjoj svetoj Misi u crkvi svetišta Gospoe Sinjske u Sinju u 19 sati. Veselimo se zajedno.