SKLADANJE PJESAMA I SURADNJE

Pjevači za koje je Antonio skladao pjesme, pisao tekstove i radio aranžmane:

2019.g.

Branko Medak:
„Samo jedna kap“ (aranžman)

Don Vitomir Zečević:
„Bosna šaptom pade“ (glazba i aranžman)
„Bosna živi u meni“ (glazba i aranžman)
„Bosnom behar miriše“ (glazba i aranžman)
„Hej ravnico“ (glazba i aranžman)
„Ista nam je domovina“ (glazba i aranžman)
„Jedini moj dom“ (glazba i aranžman)
„Nek urodi šljiva plava“ (glazba i aranžman)
„Neka vide koliko nas ima“ (glazba i aranžman)
„Poljubi zemlju“ (glazba i aranžman)
„Raspeta Bosna“ (glazba i aranžman)
„Rodna grudo“ (glazba i aranžman)
„Ružo moja jedina“ (glazba i aranžman)
„Šumi izvor“ (glazba i aranžman)
„Teče voda hladna“ (glazba i aranžman)

Fra Miroslav Petrac:
„Svetoj Mariji Magdaleni“ (aranžman)
„Mariji Rožnega venca“ (aranžman)

Klapa Leggero:
„Uskrsnuo je“ (aranžman)

Josip Ćulumović:
„Odvaži se sine“ (aranžman)

p. Janez Ferlež:
„Slava Tebi“ (aranžman)
„V Jezusovem Imenu“ (aranžman)

2018.g.

Ana Zerec:
„Dolaziš Ti“ (glazba i aranžman)

Branko Medak:
„Rabi“ (aranžman)

Davor Terzić:
„Božji narod“ (aranžman)

Dječji vrtić „Čarobno ogledalce“:
„Čarobno ogledalce“ (glazba i aranžman)

Fra Miroslav Petrac:
„Moj Spasitelj si Ti“ (aranžman)
„“ (aranžman)

FRAMA Varaždin:
„Hvala Ti“ (aranžman)

Josip Ćulumović:
„Oslobodi me“ (aranžman)

Obitelj Krstanović:
„Pjesma za Vatrene“ (aranžman)
„Šuička pisma“ (aranžman)
„Pradidove riči“ (aranžman)

Maja Vasilj:
„Zauvijek“ (aranžman)

Marjetka Žnidarec:
„Pesem za otroški vrtec“ (aranžman)

Tea Vidaić:
„Betlehemsko svjetlo“ (aranžman)
„Čudesni Bog“ (aranžman)
„Čuvaj me Ljubavi Raspeta“ (aranžman)
„Gospodinov zagrljaj“ (aranžman)
„Kralj Mira“ (aranžman)
„Kraljica Savjeta“ (aranžman)
„Put križa“ (aranžman)
„Ti si svet“ (aranžman)
„Trenutak za Krista“ (aranžman)
„Tvoja Riječ“ (aranžman)

Valerija Fabris:
„Stope u pijesku“ (glazba i aranžman)
„Srce srca mog“ (aranžman)

2017.g.

Anita Vincek:
„Kreni“ (glazba i aranžman)

Dječji vrtić Bubamara:
„Spasitelj se rodio“ (aranžman)

Don Jerolim Lenkić:
„Sveti Martin Ljubač čuva“ (glazba i aranžman)
„Predivan“ (tekst, glazba i aranžman)
„Ovo je dan pobjede“ (tekst, glazba i aranžman)
„Bože slavim Te“ (glazba i aranžman)
„Majci Božje Milosti“ (glazba i aranžman)
„Ti si život moj, Gospodine“ (glazba i aranžman)
„Svetom Martinu“ (glazba i aranžman)
„Isuse, Ti si moj Kralj“ (tekst, glazba i aranžman)
„Uza me budi“ (glazba i aranžman)
„Ti si Bože Otac moj“ (glazba i aranžman)
„Anđeo Gospodnji, Ave Maria“ (glazba i aranžman)

Fra Miroslav Petrac:
„Svetom Josipu“ (aranžman)
„Poslan bi anđel Gabrijel“ (aranžman)
„Na Tvoj oltar prinosimo“ (aranžman)

Ivan Jelić:
„Vječna ljubav“ (aranžman)

Josip Ćulumović:
„Upoznaj sebe“ (glazba i aranžman)

„Lajk“ bend:
„Ovaj ples“ (aranžman)

Lea Dodić:
„Tvoja je ljubav snaga mog života“ (glazba i aranžman)

Miljenko Radišić:
„Majci Međugorja“ (aranžman)
„Grabovčeva Diva“ (aranžman)

Vesna Posavec:
„Duše sveti djeluj u nama“ (aranžman)

2016.g.

Anita Nježić:
„Ti si Predivan“ (tekst, glazba i aranžman)

Don Vitomir Zečević:
„Križni put – put obraćenja“ (glazba i aranžman)

Don Gašpar Dodić:
„Buđenje“ (glazba i aranžman)
„Bog malenih“ (aranžman)
„Daj mi ruku“ (aranžman)
„Gospi od Staroga Grada“ (aranžman)
„Hodaj sa mnom Ti“ (aranžman)
„Krist naš Gospodin“ (aranžman)
„Lijepo je ići u susret“ (aranžman)
„Prijatelji moji“ (aranžman)
„Pusti narod svoj“ (aranžman)
„Samo Tvoj“ (aranžman)
„To je put u Svetu Zemlju“ (aranžman)
„Ustat’ ću “ (aranžman)

Fra Miroslav Petrac:
„Slavimo Te Oče naš“ (aranžman)
„Gospi od Anđela“ (aranžman)

FRAMA Domaljevac:
„U bolji svijet sa svetim Franjom“ (aranžman)

Josip Ćulumović:
„Oživi nas sad“ (aranžman)
„Nađen“ (aranžman)

Marinko Klaić:
„Sveti Franjo, svetac mira“ (aranžman)
„Isus, Dobri pastir“ (aranžman)
„Isuse gledaš me u oči“ (aranžman)
„Isuse Kralju moj u Hostiji“ (aranžman)
„Klanjajte se Božjem Sinu“ (aranžman)
„Kriste Tebi vjerujem“ (aranžman)
„Ljubav sveta i vjerna“ (aranžman)
„Nebo je moj cilj“ (aranžman)
„Isuse, Uskrsla Pobjedo“ (aranžman)
„Kralj pravde i ljubavi“ (aranžman)

Zbor mladih „Bolji svijet“ i Ivan Benc:
„Bogu Ocu“ (aranžman)

2015.g.

Davor Terzić:
„Nisam više sam“ (aranžman)
„Jaganjčev i Mojsijev hvalospjev (aranžman)

Kvaret „Prijatelji“:
„Majci sviju ljudi“ (tekst, glazba i aranžman)

Marinko Klaić:
„Dva oka Majčina“ (aranžman)
„Hvala Ti Kraljice mira“ (aranžman)
„Janje božje“ (aranžman)
„Kraljice Mira suze“ (aranžman)
„Križ pobjede“ (aranžman)
„Majko svih nas“ (aranžman)
„Majko Triput Divna“ (aranžman)
„Marijo, Majko crkve“ (aranžman)
„Marijo, sveta Bogorodice“ (aranžman)
„Život sa Nebeskom Majkom“ (aranžman)

Marjetka Žnidarec:
„Poklanjam Ti dar“ (aranžman)

Vesna Posavec:
„Tvoja mi ljubav daje snagu“ (aranžman)

Vlč. Tihomir Kosec:
„Misni ordinarij“ (aranžman)

2014.g

Kvartet „Prijatelji“:
„Majci sviju ljudi“ (tekst, glazba i aranžman)

Lucija Lučić:
„Vječna je Ljubav Njegova“ (glazba i aranžman)

Marjetka Žnidarec:
„Hodi z menoj“ (glazba i aranžman)
„Marija hvala Ti“ (aranžman)

s. Bogljuba Cifrek:
„Mjuzikl svetoj Anđeli u čast“ (glazba i aranžman)

2013.g

Anita Nježić:
„Pjesma Presvetoj Djevici“ (tekst, glazba i aranžman)

Anita Vincek:
„Kriste Ti si put“ (tekst, glazba i aranžman)

2012.g.

Anita Vincek:
„Marijo Majko“ (tekst, glazba i aranžman)
„Isuse, vodi me“ (tekst, glazba i aranžman)
„U Ruke Tvoje Gospode“ (tekst, glazba i aranžman)

Anita Nježić:
„Velik si Bog“ (tekst, glazba i aranžman)
„Isuse moj“ (tekst, glazba i aranžman)
„Klanjam se Krvi Presvetoj“ (tekst, glazba i aranžman)
„Djevo Marijo, Zvijezdo Nebeska“ (tekst, glazba i aranžman)

Don Anđelko Kaćunko:
„Kako bi bilo“ (glazba i aranžman)

Matija Martinčević:
„Oče moj“ (glazba i aranžman)
„Oče jedini“ (glazba i aranžman)

Veronika Jambrek:
„Operi me u Krvi Presvetoj“ (tekst, glazba i aranžman)

2011.g.

Anita Vincek:
„Tebi vjerujem“ (tekst, glazba i aranžman)
„Molitva Mariji“ (tekst, glazba i aranžman)

Bernarda Bruno:
„Djevo Marijo“ (tekst i glazba)

Matija Martinčević:
„Majka Kraljica“ (glazba i aranžman)
„Deset zapovijedi“ (glazba i aranžman)