VELIKA TURNEJA PO NJEMAČKOJ 04.11.-13.11.2022.

KONCERTI U SKLOPU TURNEJE PO NJEMAČKOJ:

Subota, 05.11. HAMBURG – dvorana HKZ u 20 sati KONCERT

Nedjelja, 06.11. HAMBURG – crkva sv. Olafa: u 12 sati Misa, u 13 sati KONCERT

Nedjelja, 06.11. HAMBURG – crkva sv. Marije: u 15 sati Misa, u 16 sati KONCERT

Ponedjeljak, 07.11. RUSSELSHEIM – crkva Auferstehung Christi u 19 sati KONCERT

Srijeda, 09.11. GEISLINGEN – župna crkva u 19 sati KONCERT

Subota, 12.11. EBINGEN – crkva sv. križa (Misa u 18 sati) u 19 sati KONCERT