Koncert u Turjacima kod Sinja, 21.11.2021.

Antonio će u župnoj crkvi u Turjacima kod Sinja zajedno sa svojom Agnezom pjevati na svetim Misama ujutro, te navečer u 19 sati. Nakon svake jutarnje Mise bit će predstavaljanje novog albuma “Ovo nije vrijeme predaje”, dok će nakon večernje sv. mise (koja je u 19 sati) biti KONCERT!