Hosana

Dao si mi oči da vidim i uši da slušam Tvoj glas
Ruke da dobra djela činim i zavrijedim jednom svoj spas

Ovo neznatno biće Tebi se predaje
Tebi darujem pjesme i sva svoja djela
Kojima slavim Te

Refren: Hosana, hosana, hosana u visini

Da spasiš nas od grijeha tmina i zauvijek otjeraš strah
Poslao svoga si Sina da pobijedi smrti dah

I ostajem bez riječi kad donosim križ svoj pred Tebe
Kroz pogled svoj što me liječi
Govoriš mi: „Ne boj se“

Refren: Hosana, hosana, hosana u visini

Bridge:
Znam da nisam stvoren slučajno
Dao si mi život jer si me želio
Zato ću pjevati, radosno klicati
Tebe ću slaviti

Refren: Hosana, hosana, hosana u visini